top of page

Corporate Identity - Branding Korporacyjny

Budujemy wizerunek firm i organizacji.

Branding korporacyjny to tworzenie rozpoznawalnego, czytelnego i skutecznego wizerunku firmy. Przedsiębiorstwo potrzebuje więcej niż projektu logo - potrzebuje całościowej, konkurencyjnej identyfikacji wizualnej. Projektujemy pełne Księgi Znaku - standaryzujemy każdy element identyfikacji firmowej - od wizytówek, przez materiały drukowane, środki transportu aż po standy czy ścianki wystawiennicze.

Wybrani klienci i Corporate Identity, które kształtowaliśmy:

branding korporacyjny.png
brandiong korpo2.png
bottom of page