NEURODESIGN

wykorzystanie insightów pochodzących z neuronauki i psychologii do tworzenia bardziej efektywnych projektów.

Co sprawia, że ​​opakowanie naprawdę wyróżnia się z masy innych? Jakie materiały należy wykorzystać, aby wywołać określone zachowania, spostrzeżenia i emocje u konsumenta? Jak opakowanie może wpłynąć na naszą ocenę jego zawartości?

 

Neurodesign daje odpowiedzi na te pytania, a my wykorzystujemy je do projektowania skutecznych produktów i opakowań.

JAK

DZIAŁAMY

UKŁAD WZROKOWY

System wzrokowy mózgu przetwarza i dekoduje informacje w korze mózgowej, głównie w płacie potylicznym.

Tym samym jest główną osią zainteresowania neurodesignu - interesuje nas to, jak postrzegamy informacje wizualne i przetwarzamy je w procesie decyzyjnym.

 

Nasze oczy w jednym spojrzeniu rejestrują stosunkowo niewielki obszar, a mózg uzupełnia luki i „mówi” nam na czym skupić spojrzenie. Dlatego projektujemy tak, by pomóc mózgowi wybierać bodźce spośród innych.

PODSTAWOWE ZASADY

1. Kolor – gdy chcesz przyciągnąć uwagę, wykorzystaj bloki wyróżniającego dla kategorii koloru. Stosuj zasady psychologii koloru, dobierając barwę dla marki. W zatłoczonym otoczeniu konkurencyjnym unikaj zbytniego rozmycia projektu gradientem.

2. Kontrast – pomóż mózgowi wyłonić ze sceny ogólnej elementy projektu – zastosuj kontrast i wspomóż płynność przetwarzania obrazu.

3. Uproszczenie – gdy to możliwe, upraszczaj projekt tak, by ułatwić mózgowi przetworzenie i zdekodowanie informacji o tym, na co patrzy.           

 

4. Centralizacja – jeśli to możliwe, umieść najważniejszą informację w centralnym miejscu projektu lub w lewym górnym rogu.

5. Multisensoryczność – postrzeganie jest wielozmysłowe. Projekt opakowania to nie tylko to, na co patrzymy, ale także dotykamy, słyszymy, wąchamy.

Socjalizujmy się!

© 2020 by Studio DN Design Group

  • White Facebook Icon
  • behance