top of page

Jak budować wizerunek marki
Kreowanie tożsamości marki stanowi jedno z najpotężniejszych narzędzi marketingowych. Polega na tworzeniu wizerunku marki na podstawie jej funkcjonalnych i emocjonalnych wartości. Należy pamiętać, że do elementów tożsamości marki nie zalicza się wyłącznie logo czy używana kolorystyka, ale również jej historia czy emocje, których dostarcza. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak budować wizerunek marki, aby przyciągać klientów, zapraszamy do artykułu.


Wizerunek marki - co to jest?

Wszystkie przedmioty i zjawiska wytwarzają w ludzkiej świadomości pewne obrazy. Dotyczy to również marki. Wizerunek marki najczęściej bywa określany jako wyobrażenie lub przekonanie o marce. Niektórzy określają wizerunek marki również jako ogół związanych z nią skojarzeń, dzięki którym można odróżnić ją od konkurencji.


Budowanie wizerunku marki - sposoby

Proces budowania marki to przedsięwzięcie długofalowe, składające się z wielu różnorodnych działań. Obejmuje nie tylko wybór odpowiedniej nazwy i logo, ale również budowanie cech i korzyści czy pozycjonowanie wśród innych marek.


Ocena aktualnego stanu

Tworzenie tożsamości marki stanowi proces, który należy rozpocząć od analizy aktualnej sytuacji w przedsiębiorstwie. Bardzo ważne jest poznanie potrzeb, przyzwyczajeń i oczekiwań obecnych oraz potencjalnych klientów. W tym etapie ogromne znaczenie ma zwrócenie uwagi na misję przedsiębiorstwa, jego cechy charakterystyczne oraz zalety oferowanych dóbr lub usług. Istotne jest, aby poznać, co klienci sądzą o naszej firmie i w jaki sposób im się ona kojarzy.


Identyfikacja wizualna

Jak budować wizerunek marki? Konieczne jest zadbanie o jej identyfikację wizualną, w której skład wchodzi logo, nazwa oraz kolorystyka i styl stosowanych materiałów firmowych (opakowań produktów, wizytówek, materiałów produkcyjnych). Dzięki ciekawej identyfikacji wizualnej marka staje się rozpoznawalna, wyróżnia się na tle konkurencji i wzbudza u odbiorców konkretne odczucia. Podczas kreowania identyfikacji wizualnej, należy wziąć pod uwagę historię, wizję i misję firmy oraz jej cechy szczególne. Na tym etapie należy zastanowić się również, jak chcemy być postrzegani jako przedsiębiorstwo i jaki jest charakter naszej marki. W następnym kroku konieczne jest nadanie marce fizycznych cech, czyli m.in. wybór logo i kolorystyki.


Strategia komunikacji

Aby wykreować pozytywny wizerunek marki, należy zastanowić się, w jaki sposób będzie ona komunikowała się z otoczeniem, czyli klientami czy partnerami biznesowymi. Bardzo ważne o odpowiednią formę przekazu, dostosowaną do odbiorcy. Niezwykle istotny jest także wybór najlepszych narzędzi komunikacyjnych. Ponadto ogromne znaczenie ma to, jakiego języka używa przedsiębiorstwo. Najlepiej, aby był on prosty i zrozumiały dla każdego odbiorcy.


Księga marki

Wewnętrzny dokument, zawierający dokładne informacje o cechach marki. Znajdują się w nim szczegóły na temat przedsiębiorstwa m.in. jego historia czy kierunki działań. Księga marki jest bardzo istotnym elementem każdego przedsiębiorstwa, które wypracowało oryginalną tożsamość i chce działać w zgodzie z nim.


Strona internetowa przedsiębiorstwa

Jak budować wizerunek marki w obecnych czasach? Oczywiście przy wykorzystaniu internetu. Aby wykreować tożsamość i trafić do jak największej liczby odbiorców, należy zainwestować w stronę www. Bardzo ważne jest zadbanie o jej odpowiednią oprawę graficzną, która będzie wyrażała charakter przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że strona internetowa to doskonały kanał komunikacji z klientami oraz miejsce, w którym możemy zebrać opinie na temat naszych usług czy produktów.


Relacje z otoczeniem

Jak budować wizerunek marki? Zadbać o dobre relacje z otoczeniem. Dzięki nim przedsiębiorstwo uchodzi za wiarygodne oraz ma dużo większe szanse na zdobycie zaufania klientów i kontrahentów.


Zasada C3 (spójność, jasność, kontynuacja)

Szukając sposobów na kreowanie wizerunku marki, można spotkać się z terminem C3, który oznacza spójność (consistency), jasność (clarity) oraz kontynuację (continuity).


Spójność to najważniejsza zasada, potrzebna we wszystkich wymiarach, dotyczących nie tylko produktów, ale również kanałów marketingowych czy planowania inwestycji. Jasność jest niezbędnym elementem w kreowaniu marki. Klienci i kontrahenci powinni dokładnie rozumieć, czym jest dana marka, a także jaka jest jej misja i cel. Natomiast ciągłość sugeruje, że przedsiębiorstwo nie powinno modyfikować swojego wizerunku bez konkretnego powodu, ponieważ może to negatywnie wpłynąć zaufanie ze strony otoczenia.


Wizerunek marki - jak budować? Zleć to zadanie specjalistom!

Aby wykreować pozytywny wizerunek marki, trzeba posiadać pewną wiedzę na temat różnorodnych narzędzi i sposobu ich wykorzystania. Jeśli nie znasz się na marketingu, a zależy Ci na zbudowaniu korzystnej tożsamości marki, sięgnij po pomoc specjalistów. My jesteśmy agencją brandingową, składającą się z doświadczonych specjalistów. Oferujemy m.in. audyt i strategię marki oraz projektowanie identyfikacji wizualnej marki. Dzięki latom pracy w branży wiemy, jak skutecznie kreować tożsamości marki, aby przyciągnąć więcej klientów i zdobyć przewagę konkurencyjną. Korzystamy z nowoczesnych narzędzi marketingowych, które pozwalają nam osiągać świetne efekty.


留言


bottom of page