top of page

Strategia marki
 

Naszym celem jest wzrost sprzedaży, rozpoznawalności i budowanie lojalnej bazy klientów. Strategia to narzędzie do tego celu.

Strategia to wytyczenie precyzyjnej drogi dla rozwoju marki. To odpowiedzi na pytania, jakie są jej mocne i słabe strony, możliwości i zagrożenia i jak je wykorzystać by zbudować przewagę rynkową. Pytamy, co chcemy osiągnąć, do kogo dotrzeć? I wreszcie – jak to zrobić? Strategia marki to długofalowy plan działań, nastawiony na konkretny, jasno określony cel. Cele określamy wspólnie z Klientami - może to być poprawa rozpoznawalności marki na tle jej konkurencji, wzrost sprzedaży, świadomości marki czy pozyskanie nowej grupy odbiorców. Precyzyjnie określamy cel marki i jej punkty wyróżniające od konkurencji. Przeprowadzamy analizę targetu - grupy docelowej marki. Gdy wiemy, kto jest odbiorcą wiemy jak do niego mówić.

Strategia marki pozwala:

  • czytelnie przedstawić markę na rynku

  • zbudować silny wizerunek

  • poprawić  rozpoznawalność w oczach Klientów

  • wyróżnić markę i zbudować przewagę konkurencyjną,

  • zaoszczędzić czas i budżet promocyjny.

Wybrani klienci, dla których tworzyliśmy strategie:

bottom of page