Klient: WARBUD

Marka: Warbud

Zakres project obejmował modernizację i unowocześnienie marki korporacyjnej Warbud, stworzenie materiałów firmowych w oparciu o nową strategię komunikacji. Powstała także Księga Znaku, wyznaczająca standardy i zasady stosowania logo firmowego we wszystkich materiałach komunikacyjnych.